Mire jó a netdiagnosztika?

 

Ha Ön cégtulajdonos vagy cégvezető...

 • képet kaphat  webes és egyéb internetes szolgáltatásaik minősé- géről, honlapjuk elérhetőségéről, az esetlegesen szükséges fej- lesztésekről,
 • azonnal értesülhet, ha az online szolgáltatásaik nem működnek, így cégük nem veszíthet sem potenciális ügyfeleket, sem presztizst,
 • nem érheti meglepetés céges levelezőszervere leállása esetén sem, nem marad le szerverhiba miatt fontos üzenetekről, hiszen netdiagnosztikai szolgáltatásuk 0-24 órában,
  a hét minden napján üzemel.


Ha Ön rendszergazda...

 • megtudhatja, hogy a szerverei adott időszakban mennyit álltak, milyen minőségű volt a szolgáltatás, mekkorák voltak a válaszidők, mennyire bírták a terhelést,
 • szerződéskötés után azonnal értesülhet e-mail-ben vagy SMS-ben szerverei leállásáról, a hálózat kieséséről, a weboldalak esetleges illegális megváltoztatásáról.

 

Ha Ön a sajtó munkatársa...

 • érdekes mérési adatokat találhat a közigazgatás online szolgálta- tásainak minőségéről épp úgy, mint a versenyszféra egyes szekto- rainak és ágazatainak a portáljairól.

 

Ha Ön biztonsági szakember...

 • azonnal riasztást kaphat, ha egy webkamera vagy egy internetes távfelügyeleti rendszer üzemképtelenné válik.

 

De ha Ön a fentiek közül egyik sem, akkor is hasznos lehet  demonstrációs oldalaink tanulmányozása, hiszen...

 • láthatja, hogy melyik bank, biztosító, online bolt elérhetősége jobb vagy gyengébb, hol több az üzemszünet,
 • megtudhatja (akár hónapokra visszamenőleg), hogy adott időben adott közhivatalnál az elektronikus ügyintézés üzemelt-e,
 • mielőtt ingyenes postafiókot gyártana valamelyik szolgáltatónál, meggyőződhet arról, hogy később milyen sebességgel tudja majd leveleit elérni,
 • sőt bizonyára további olyan információk  is kinyerhetők rendsze- rünkből, amire most még mi sem gondoltunk.  

  

 

 

A netDiag diagramok értelmezése

 

Napi idődiagram (http)

A legfontosabb és leginformatívabb diagram.
 

 

X tengelyén (1) az adott napon belüli órák vannak feltüntetve (a skála 5 perc per pixel felbontású), Y tengelyén (2) pedig az átlagos válaszidők, logaritmikus skálán, 10 msec és 10 sec között.  Tíz másodpercre lett beállítva a lekérdezések timeoutja, ezért ez a skála felső határértéke. Válaszidő alatt a teljes html oldalletöltés (képek, különálló css-ek és scriptek stb. nélküli) letöltési idejét értjük. A gyors hálózati kapcsolat (100 Mbps) miatt ez az érték nem sokkal több, mint a szerver valós válaszideje.

 

A mérési eredmények (3) öt perces átlagai további csúszóablakos átlagolással lettek simítva a paraméterek olyan beállítása mellett, hogy a tendenciák világosan látszód- janak, az egymásutáni mérések apró eltéréseiből adódó zaj azonban ne legyen zavaró.

 

Az adott időszakra jellemző maximális válaszidőket (4) külön feltünteti a diagram, egy kis vízszintes vonal 1/60-ad nap (azaz egy 24 perces intervallum) csúcsértékét mutatja.

 


 

Az idődiagram nemcsak a válaszidőket, de az időtúllépésből adódó (vagy egyéb, mint pl. Internal server error) hibákat is feltünteti.

 

Az egyszer (vagy többször, de szórványosan) előforduló hibákat kis vörös vonal (2) jelöli az X tengely fölött. Egy-egy vonal jelenléte azt jelzi, hogy az öt perces időin- tervallumban legalább egy hiba volt.

 

Ha legalább három (vagy beállítástól függően több, pl. öt) egymásutáni lekér- dezésnél hibaüzenet jön (azaz legalább három percen keresztül elérhetetlen a weboldal), azt egy hosszú vörös függőleges vonal (3) jelöli. Példánkban kb. egy órányi üzemkiesést reprezentál a vörössel jelölt terület.

 

Érdekes azt is megfigyelni, hogy a válaszidő (és a max.válaszidő) értékek színe is változik (1), a rövidebb időket zöld, a közepeseket sárga, a hosszabbakat narancs, az időtúllépéseket vörös szín jelöli, ill. ezek finom átmenetei. 

 

 


 

  

A következő ábrát amiatt mutatjuk be, hogy a szemléltethessük a túlterhelt rendszert.

 

Az alapjában is elég nagy (1 sec. fölötti) alap válaszidő napközben tovább nő (3 sec. körüli értékre) (1), emellett jól megfigyelhetőek 8 és 16 h között a timeout-idő közelébe érő, megnövekedett csúcsértékek (4), a gyakran előforduló hibák (2) és két rövid üzem- kiesés (3) is.

 

Mindezek alapján annyi távolról is megállapítható, hogy a szerver napközben jelentősen túlterhelődik, így mielőbbi cserére vagy bővítésre (esetleg clusterezésre vagy egyéb terheléscsökkentő megoldásra) szorul, de érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy mi okozza az 1 sec. körüli alap válaszidőket.

 

 


 

Ehhez az ábrához hasonlóval akkor találkozhat, ha az aznapi aktuális monitorozást nézegeti. A szürke terület (3) 10h után azt a részt jelöli, amiről még nem készültek mérések. Az aktulis mérési értékek óránként egyszer kerülnek fel a diagramra, tehát a 10 és 11h közötti értékeket 11h után pár perccel láthatja leghamarabb.

 

Hasonlóan szürke terület jelzi azokat az időszakokat, amikor valamilyen probléma folytán egyik szereren sem történik mérés (reményeink szerint ilyen igen ritkán fog előfordulni).

 

A mellékelt ábra érdekessége még, hogy az 1 és 7h közötti időszakban ugrás- szerűen és jelentős mértékben megnőttek a válaszidők (1) az alapértékhez (2) ké- pest. Mivel nem valószínű, hogy éppen éjszaka ugrott meg a szerver látogatottsága, valószínűleg inkább arról lehet szó, hogy az eredetileg monitorozott webszerver szerepét az éjszakai karbantartás idejére egy másik vette át, ill. a másik lehetőség, hogy a hálózati kapcsolat módja változott meg (valamilyen tartalék vonal lépett műkö- désbe).

 

 


 

Napi idődiagram (ping) 

 

 

A ping válaszidőket ábrázoló diagram csak annyiban tér el az előzőleg bemutatott http válaszidő-diagramtól, hogy a rövidebb válaszidőkből (response time) adódóan más a (szintén logaritmikus) Y skála (1) beosztása: a legrövidebb válaszidő 1ms (az ennél esetleg kissebb értékek 1 mec-re lettek kerekítve), a legnagyobb pedig 1 sec (ez egyben a ping timeout értéke is).

 

Az ábrázolás többirésze az előzőleg bemutatottal megegyező: a válaszidők nagyságától függően változik a megjenenített vonalszakasz színe (2), ábrázolásra kerülnek a csúcs- értékek (3) és a timeout hibák (4) is. Az egyszeri hiba ugyanúgy rövid vörös vonal, a hosszabb üzemkiesés (ha legalább három percig nem jön válasz) hosszú vörös vonal.

 

  


 

Válaszidő tortadiagram

 

 

 

A válaszidők százalékos arányát tünteti fel az egyes (szubjektíven meghatározott) minőségi sávokban (2), a kiváló (100msec alatti) válaszidőtől kezdve az elégsé- gesig (3 sec fölött). Megmutatja az időtúllépések (timeouts) és az egyéb hibák arányát, valamint az esetlegesen hiányzó adatokét is.

 

A szemléltetés ún. tortadiagrammal történik (1) a mellékelt jelmagyarázat (2) szerinti színekkel.  

 

  


 

Részletes listák, részletes hibastatisztika

    

 

A részletes, percenként monitorozott adatok a 0-24 órás időskála (1) adott órájára kat- tintva érhetőek el. A részletes lista új ablakban nyílik meg (gondoljon erre, ha popup-stoppert használ).

 

A hibastatisztika órás felbontásban mutatja az időtúllépési (timeout) és egyéb hibák darabszámát  (3) ill. a darabszámnak megfelelő színkódot (2) a mélyzöldtől (nem volt hiba) a vörösig (csak hiba az egész órában).

 

Terminológiánk szerint üzemszünetnek vagy leállásnak azt a szituációt nevezzük, amikor megadott számú (általában három vagy öt) hiba egymás után következik be (tehát pl. három vagy öt percig nem jön válasz). A leállások számát az adott órában külön sor (4) mutatja. (Figyelem! Ha pl. a leállás az előző órában következett be, az adott órában pedig végig hibák jönnek csak, attól függetlenül az adott órában a leállások száma nulla!)

 

Végezetül megtekinthető a leállások összesítése (5) is, ahol táblázat formájában látha- tó a leállás kezdete és vége, a leállás időtartama percben, valamint a százalékos aránya is a teljes naphoz képest. (A leállások a következő napra ill. napról nem nyúlnak át: mivel a statisztika az adott napra szól, éjfélkor véget érnek.)

 

   

 

    

   
 

A netDiag szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője a Medián WebDiag Kft., a szoftvert az Andocsek Kft. fejlesztette.

Az oldalainkon található statisztikák, diagramok, adatok csak előzetes hozzájárulásunk után publikálhatók.

Copyright (c) 2008 Medián WebDiag Kft.     Minden jog fenntartva!